Reklamace

Pravidla pro uplatnění reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění

Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží dokladem o nákupu a přiložit reklamační protokol, který naleznete zde.

Na chovatelské potřeby je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců (krom zákonem stanovených výjimek - které se týkají především krmiv).

Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění se řídí reklamačním řádem zde